Sunday, May 29, 2011

perfect trap

വലകളില്‍ കുടുങ്ങും വലിയ ചിറകുകള്‍ ചടുലമായെത്തും നെടിയ കാലുകള്‍

1 comment:

Kichu $ Chinnu | കിച്ചു $ ചിന്നു said...

Oh My god !!! This is perfect... Envy you .
Should upload this in NGC website